• Sportrecreade Ten Boer Hockey clinic voor jeugd
  • Sportrecreade Ten Boer Jeu de boules voor ouderen
  • Sportrecreade Ten Boer vissen voor kids
  • Sportrecreade Ten Boer fietstocht voor jong en oud
  • Sportrecreade Ten Boer dammen evenement
  • Sportrecreade Ten Boer ook sporten voor kinderen
  • Sportrecreade Ten Boer prijzen winnen sporten

Voorwoord Sportrecreade Ten Boer 2022

Door Martine Beks-Kalksma

Toen mij door Louis Dekens en Erik van Dijken werd gevraagd om een Voorwoord te schrijven, dacht ik, dat doe ik wel even. Maar hoe moet je beginnen?

Wij van de Beks Groep en RegioBank zijn supertrots dat we hoofdsponsor zijn van de Sportrecreade! Een prachtig sportevenement dat al vele decennia plaatsvindt in ons dorp. Waar jong en oud, groot en klein aan deel kunnen nemen. Sport is een belangrijk onderdeel in ons gezin. Onze kinderen zeilen en surfen. Zelf heb ik altijd gehockeyd en speelde ik in de voorhoede of was keepster. Elke woensdagmiddag ben ik nog op het hockeyveld in Delfzijl te vinden, waar ik training geef aan de F’jes.

De Sportrecreade past prima in onze bedrijfsvisie. Want de wereld om ons heen verandert en er is behoefte aan een verantwoorde maatschappij. Dat geldt ook voor banken. Bij de RegioBank draait het daarom niet alleen om geld, maar ook om Leefbaarheid in de buurt. Dit betekent dat wij ons in-

zetten voor een buurt waar je fijn kunt wonen, werken en leven. Wij willen buurten leefbaar houden. En vinden dat lokale voorzieningen zoals een school, supermarkt, sport en een bank moeten blijven bestaan. Daarnaast zetten we ons in voor lokale initiatieven die de saamhorigheid stimuleren.

Tot slot wil ik iedereen vele sportieve én gezellige uurtjes toewensen tijdens de clinics van de Sportrecreade!

Met sportieve groet,
Martine Beks-Kalksma
Beks Groep en RegioBank in Ten Boer

Martine Beks-Kalksma